Nastavení cookies

Vždy když navštívíte naše webové stránky, mobilní stránky, aplikace, elektronické dopisy, nebo widgety, můžete být požádání o povolení používání cookie. Používání cookie je upraveno zásadami používání cookie, obsaženými v tomto dokumentu. Společnost Match Point s.r.o. používá cookie pro zlepšení funkcionality webových stránek s důrazem na správné zobrazení relevantního textu, kontextu, služeb a reklamy. Dokument zásad používání cookie vysvětluje způsob jejich používání, použité technologie a popis příslušných cookie, pixelů, webových a flashových cookie a také způsoby, jakými je lze ovládat.

Při používání webu na kterém se nyní nacházíte souhlasíte s tím, že budeme moci používat cookie a technologie popsané v tomto dokumentu. Doufáme, že popis používání cookie vám umožní porozumět důvodům vedoucím k jejich používání a že se budete cítit důvěru k jejich používání a dalším sledovacím technologiím. Pokud máte nějaké dotazy a připomínky, prosíme, kontraktujte nás na naší adrese. Zásady používání cookie mohou být kdykoli změněny bez předchozího ohlášení. Prosím podívejte se na datum poslední změny, které se nachází nahoře na stránce. Jakékoli změny v těchto zásadách se uplatňují v den vyhlášení těchto zásad uveřejněných na této stránce.

1. Co je to cookie?

Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači, nebo v mobilním přístroji. Cookie se používají, aby webové stránky fungovaly lépe a efektivněji. Například mohou identifikovat uživatele a zapamatovat si důležité informace, které učiní prohlížení webových stránek efektivnější a pohodlnější tím, že například zachovají uživatelské preference.

2. Jaké cookie používáme?

Na svých webových stránkách můžeme používat cookie a podobné nástroje, které mohou zahrnovat vaše osobní informace. v souvislosti s využíváním našich webových stránek, například pokud budete vyžadovat informace o nadcházejících událostech a našich produktech mohou cookie a záznamy vašich aktivit umožnit přesné cílení materiálů a informací v závislosti na vašich předchozích aktivitách a preferencích.

3. Souhlas s využitím cookie.

Následující cookie (bod 4-8) jsou zcela nezbytné pro provoz Webového portálu, protože umožňují hladký přihlašovací proces a umožňují Vám pohyb po stránkách a využívat další služby, proto s jejich využitím tímto Zákazníci, Poskytovatelé služeb, Inzerenti i jiné třetí osoby využívající Webový portál vyslovují nepodmíněný a úplný souhlas.

4. Cookie pro funkcionalitu.

V některých případech můžeme používat cookie pro zlepšení funkčnosti webových stránek. Tyto cookie nám umožňují zjišťovat, jaká rozhodnutí jste přijímali při procházení stránek a personalizovat a zlepšovat funkčnost stránek v závislost na minulém nastavení. Může jít o personalizaci stránek, záznamy o tom, jestli jsme vám nabídli účast v dotazníkové akci, případně o další vámi požadované služby, jako je přehrávání video obsahu, komentování na blogu, nebo účast v chatu. Pro účely připojení k našim serverům čteme a zaznamenáváme informace o vašem počítač a způsobu připojení, internetovém prohlížeči, vaší IP adrese a dalších softwarových a hardwarových údajích nezbytných pro připojení. Pokud se připojujete z jiných zařízení, jako například z chytrých telefonů, shromažďujeme informace jako identifikátor zařízení (UDID), geolokační data a další informace o zařízení. Všechny tyto aktivity nám umožňují zlepšovat své služby pro návštěvníky našich webových stránek.

5. Cookie programu Flash.

V některých případech můžeme používat pro doručování obsahu, jako jsou video sekvence, nebo animace, program Adobe Flash Player. Tento program může používat pro zlepšení svého běhu objekty známé, jako Flash cookie. Tyto cookie zahrnují vaše přihlašovací údaje, nastavení programu a preference. Flash cookie jsou uloženy ve vašem zařízení, ale nelze je ovládat na úrovni internetového prohlížeče, stejně jako v případě ostatních cookie. Pro jejich ovládání je třeba instalovat nástroje přímo od společnosti Adobe. Na webu společnosti Adobe naleznete informace o tom, jak mazat povolovat a zakazovat Flash cookie. Pro další informace navštivte prosím adresu: http://www.adobe.com/security/flashplayer. Berte prosím na vědomí, že zákazem, nebo smazáním Flash cookie možná nebudete moci přistupovat ke službám, jako je video, nebo služby, které vyžadují vaše přihlášení.

6. Analytické cookie.

Naše webové stránky a naše provozované služby mohou používat analytické cookie, které jsou známé také pod názvem cookie měřící účinnost, ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány. Tyto údaje pak slouží pro další zlepšování funkce stránek. Analytické cookie shromažďují informace o tom, jakým způsobem využíváte webové stránky. Například na které stránky chodíte nejčastěji. Analytické informace umožňují definovat obvyklé vzorce chování na stránkách, pomáhají odstraňovat slabá místa a měřit, jestli je reklama na stránkách účinná.

7. Reklamní cookie

Reklamní cookie používáme k zobrazování reklam, o kterých se domníváme, že jsou pro uživatele zajímavé z hlediska jeho zájmů. Například můžeme používat cílené, nebo reklamní cookie k personalizaci obsahu zobrazovanému na webových stránkách, k omezení počtu zobrazování stejných reklam na stránce a k měření účinnosti reklamního působení. Tyto cookie zaznamenávají vaši aktivitu na stránce a dalších webových stránkách a mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které shromažďují třetí strany. Tyto informace můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou například zadavatelé reklamy.

8. Cookie pro sociální sítě

Cookie ze sociálních sítí moou být použity ke sledování jak členů sociálních sítí, tak jejich nečlenů pro další účely jako je chování vůči reklamám, analytice a výzkum trhu.

9. Jakým způsobem mohou využívat naše cookie třetí strany?

V některých případech můžeme spolupracovat s třetími stranami pro zajištění lepších služeb na našich webových stránkách. Například může jít o analytické služby podporované třetími stranami, které generují své vlastní analytické cookie. Nemusíme mít k takovým cookie přístup, i když můžeme využívat shromažďované statistické údaje třetími stranami pro zlepšení a personalizaci obsahu. Tyto společnosti mohou tyto informace předávat dál, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud se na sběru a využití těchto informací podílejí další společnosti.

Reklamy třetích stran a dalších společností může využívat své vlastní cookie pro shromažďování informací o vašich aktivitách na webových stránkách, nebo o tom na jaké reklamy klikáte. Tyto informace mohou být kombinovány s dalšími zdroji informací shromažďovanými třetími stranami a užity k cílení reklamy na našich webových stránkách v naději, že vás tato cílená reklama zajímat víc, než bez cíleného zaměření, případně že vás bude víc zajímat cílený obsah.

Třetí strany také mohou shromažďovat informace o efektivitě této reklamy a shromažďovat o ní statistická data.

Na cookie třetích stran nemáme vliv a jejich použití je upraveno příslušnými pravidly třetích stran. Ke zjištění, jakým způsobem cookie třetích stran pracují a jaká data shromažďují, navštivte prosím webové stránky příslušných třetích stran.

Pro další informace o reklamách třetích stran na našich webových stránkách prostudujte také sekci Pravidla o ochraně osobních údajů. Pokud nechcete být sledování reklamními cookie třetích stran, použijte linky na příslušné weby uvedené v sekci „Reklamní cookie“.

10. Jak můžete kontrolovat a ovládat cookie?

Používání cookie můžete kdykoli odmítnout změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Můžete odmítnout cookie programu Flash pomocí nástrojů společnosti Adobe jako je http://www.adobe.com/security/flashplayer.  Informace o tom, jakým způsobem můžete povolovat, nebo zakazovat použití cookie ve vašem internetovém prohlížeči hledejte v nápovědě prohlížeče.  Na stránkách http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html naleznete informace k používání cookies rozšířených internetových prohlížečů.

Vezměte prosím na vědomí, že zákaz, nebo blokování několika, nebo všech cookie může mít vliv na funkcionalitu našich stránek, které se nemusí chovat zamýšleným způsobem, případně nemusíte získat přístup k požadovaným webovým stránkám.